free alongside ship

Gemi Yanında Teslim, Gemi Doğrultusunda Masrafsız İsim, Ticaret
(FAS) dış ticaret anlaşmalarında satıcı fiyatı (malların yüklenmek üzere geminin yanına bırakıldığı noktaya
kadarki bütün masraf ve rizikoları kapsar
: gemi bordasında teslim.