hür doğmuş, doğuştan hür/özgür (esir/köle olmayan). Sıfat
hür doğanlara/özgürlere ait. Sıfat