1. İsim serbest yazar/sanatkâr.
  2. İsim kendini tam manasiyle/sadakatle vermeden bir davayı savunan kimse.
  3. İsim (Orta Çağlarda) ücretli asker, para karşılığında herhangi bir devlete hizmet eden asker/şövalye.
serbest yazarlık/fotoğrafçılık vb. yapmak, serbest çalışmak.
serbest (çalışan), bağımsız.
She works freelance.
sipariş üzerine reklam afişi ve ilan metinleri hazırlayan sanatkâr
gazeteye dışardan yazı yazan kimse