free surplus

  1. serbest yedekler (kullanımı işletme yönetim organının kararına bağlı ihtiyatlar ; adi hisse senetlerine
    dağıtılacak durumda olan kâr bölümü
  2. disponibl net kazanç