1. Sıfat önemsiz, ehemmiyetsiz, değersiz, üzerinde durmaya değmez.
    a frivolous suggestion. He wasted his time on frivolous matters.
  2. Sıfat anlamsız, manasız, saçma, boş.
    frivolous conduct.
  3. Sıfat havaî, hoppa, hafifmeşrep, uçarı, gayrıciddî.
    a frivolous girl. frivolous behavior is out of place in school.
hoppalık etmek Fiil
hafifleşmek Fiil
yersiz dava İsim, Hukuk
kanuni neden olmadan
(kanun) yetersiz cevap
yetersiz cevap
yersiz talep
yersiz iddia
dava ile ilgisi olmayan savunma
dava ile ilgisi olmayan savunma
yersiz dava İsim, Hukuk
sırf zarar verme veya tazyik maksadı ile açılan dava
yasal dayanağı olmayan
kötü niyetle yapılan itiraz
uluorta cevap
yersiz dava İsim, Hukuk