from the bottom of one's heart

  1. en candan, bütün kalbi ile, samimî olarak, hulûsu kalple.
    from the bottom of my heart: en candan
    kalbimin derinliklerinden.
    I pity him from my heart: Ona samimî olarak acıyorum.