1. İsim ön oda, sokağa bakan/ön cephedeki oda, misafir odası.
evin önündeki oda
sokak üstündeki oda
evin önündeki oda