1. kaş(larını) çatmak.
  She frowns when the sun gets in her eyes.
 2. kaş çatarak/öfke ile/hiddetle bakmak.
  The teacher frowned at the noisy class.

 3. frown on/upon: uygun/hoş görmemek, ayıplamak, tasvip etmemek, menetmek, doğru bulmamak.
  Mary
  wanted to go to Europe by herself, but her parents frowned on the idea.
 4. (cansız şeyler) korkunç gözükmek, korku/haşyet uyandırmak.
  frowning cliffs. The mountains frown down on the plain.
 5. kaş çatma.
  She looked at her examination paper with a frown.
 6. hiddetli/öfkeli bakış.
 7. çatık kaş, kaş çatılınca alında meydana gelen kırışıklık.
  You'll develop a deep frown if you don't
  wear your glasses for reading.
 8. uygun görmediğini/doğru bulmadığını gösteren ifade.
kaşlarını çatmak Fiil
bir şeyi hoş görmemek Fiil