functioning

  1. faal
  2. işler durumda
  3. icra edilmekte olan
  4. yürürlükte
arızasız çalışma
ekonominin işlemesi İsim
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Esaslarına Dair Yönetmelik Özel Isim, Hukuk