funny money

  1. (a) kalp para, (b) kaynağı gizli, maksadı şüpheli para (özellikle siyasî maksatlara tahsis edilen yolsuzluğa
    teşvik edici para), (c) başka bir şirketi satınalmak için piyasaya sürülen bono, tahvil, vb..