future perfect

 1. İsim bitmiş gelecek: gelecekte belirli bir zamandan önce tamamlanacak olan bir işi/durumu bildiren fiil.:

  will/shall have+

  past participle
  şeklinde yapılır.
  By next week, he will have gone: Gelecek haftaya kadar gitmiş olacak.
 2. İsim bu zamanı gösteren.
 3. İsim bitmiş gelecek zamanlı fiil/tümce.