future prospects of an undertaking

  1. bir girişimin gelecekteki görünümü
  2. bir girişimin gelecek teki görünümü