1. Sıfat aptal, budala, bunak, akılsız, deli.
  2. Sıfat meftun, hayran, (delicesine) tutkun.
    go gaga over sth: (bir şey için) deli divane olmak, çok beğenmek.
  1. beak
  2. bill
half-beak İsim, Hayvan Türleri
rostral
ratfish İsim, Hayvan Türleri
hook nosed

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kuşlarda diş ve dudak vazîfesi gören ... yapısında katı, çıkıntılı organ