gain access

  1. Fiil erişim hakkı kazanmak
  2. Fiil erişim sağlamak
  3. Fiil erişim olanağı elde etmek
bir şeye erişebilmek Fiil