gain access

  1. Verb erişim hakkı kazanmak
  2. Verb erişim sağlamak
  3. Verb erişim olanağı elde etmek
bir şeye erişebilmek Verb