gain on disposal

  1. cari olmayan bir aktifin defter değerinin üzerinde satılması