gas manufacture

Gaz imalatı (NACE kodu: 35.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (NACE kodu: 35.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler