gather up the threads of a story

  1. Fiil bir hikâyenin parçalarını bir araya toplamak