gather up the threads of a story

  1. Verb bir hikâyenin parçalarını bir araya toplamak