1. Fiil (deniz) süratini artırarak ilerlemek
  2. Fiil (gemi) yol almak