gather way

  1. Verb (deniz) süratini artırarak ilerlemek
  2. Verb (gemi) yol almak