1. Sıfat aptal, salak, şapşal, beceriksiz, sakar, hantal, eli işe yakışmaz.