1. İsim, Makine (a) dişli çark.
  bevel/conical gear: konik dişli.
  differential gear: diferansiyel dişlisi.

  driving gear: işletme çarkı/dişlisi.
  fixed gear: durağan/sabit dişli.
  sliding gear: baladör.
  worm gear: sonsuz dişli. (b) dişli takımı, (c) dişlilerin birbirini kavraması.
  in gear: dişlisi geçmiş/kavramış.
 2. İsim takım, donanım, tertibat, avadanlık.
  fishing gear. a plumber's gear.
  The kitchen gear is in
  this cupboard: Mutfak takımı bu dolaptadır.
 3. İsim koşum, eyer takımı.
 4. İsim, Denizcilik (a) yelken donanımı (halat, palanga vb.), (b) bahriyeli edevatı.
 5. İsim elbise vb., şahsî eşya, levazımat.
  He had his tennis gear on: Tenis elbisesini giymişti.
  He
  leaves his gear all over the house.
 6. İsim zırh, silah(lar), esliha.
 7. İsim cihaz, donanım, teçhizat.
  steering gear.
 8. İsim hız değiştirgeci, vites.
  in gear: viteste.
  in high gear: yüksek viteste.
  not in gear:
  boşta, viteste değil.
  He put the car into gear: Arabayı vitese geçirdi.
  The car slipped/jumped out of gear: Araba vitesten çıktı.
  to change/shift gear: vites değiştirmek.
  low gear: alçak/birinci vites.
  second/third/fourth gear: 2/3/4üncü vites.
  reverse gear: geri vites.
  top gear: en büyük vites.
  Production moved into high/top gear: Üretim son hızına ulaştı.
 9. İsim saçma söz.
 10. İsim toplumsal işler, günlük faaliyet, iş güç.
 11. İsim (uçak) iniş takımı.
 12. Fiil dişli takmak, dişli çarklarla donatmak, dişlilerle birbirine bağlamak.
 13. Fiil vitese takmak/geçirmek.
  gear down: vitesi küçültmek.
  gear up: vitesi artırmak, hızlanmak.
 14. Fiil donatmak, teçhiz etmek, (koşum) takmak.
 15. Fiil (olumlu sonuca ulaşmak için içinde bulunulan duruma) uy(dur)mak, (kendini) ayarlamak.
  to gear production
  to demand: üretimi talebe göre ayarlamak.
  They geared their output to seasonal demands.
  The steel industry was geared to the needs of war: Çelik sanayii savaş ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştı.
 16. Fiil uymak, intibak etmek, hazırlanmak, hazır olmak, tedbir almak.
  The factory was not geared to cope with
  an increase of production: Fabrika üretimi artırmak için tedbir almamıştı.
  He geared himself up for the interview: Kendini görüşmeye hazırladı.
  They were all geared up for the new sales campaign.
 17. Sıfat mükemmel, fevkalâde, çok iyi,
  argo kıyak.
  That's a real gear records.
sabit iniş takımı
mahrut dişli
(uçak taşıma gemisinde inen uçakları) durdurma düzeni.
bağlama tertibatı
yüksek viteste olmak Fiil
yoldan çıkmak Fiil
mahruti dişli
konik dişli
birinci vites
çadır donanımı
sürtünme azaltıcı (halat vb.). İsim
vites değiştirmek (ABD'de
shift gears denir).
change down/up: vites küçültmek/büyütmek.
tepeyi vites değiştirmeden tırmanmak Fiil
debriyaj dişlisi
diferansiyel dişlileri İsim
denkleştirme mekanizması
konik dişli.
mahrut dişli
konik dişli
bağlama tertibatı
bağlama takımı
avara düzeni
bağlama vasıtası İsim
krank dişlisi
creeper ile ayni anlama gelir. (kamyonlarda) birinci vites, en küçük vites.
güverte donanımı
yük yüklemek ve boşaltmak işlerinde kullanılmak üzere güverteye yerleştirilmiş makineler
differential ile ayni anlama gelir. diferansiyel (dişli).
ayıraç, diferansiyel dişli.
avara dişlisi
ikinci vitesle yokuş çıkmak Fiil
tahrik dişlisi
vitese takmak Fiil
birinci vitese takılma
bağlama düzeni
(otomobilde) denkleştirme düzeni
(denizaltından) kurtulma düzeni.
ateşleme tertibatı
birinci vites Ulaşım
balık(çı) takımı
(uçak) sabit iniş düzeni
yüzme takımı: uçağın suda yüzmesini sağlayan düzenek.
(uçak) yüzme takımı
ileri vites İsim, Ulaşım
en yüksek vitese geçirmek Fiil
büyük vitese geçirmek Fiil
regülatör dişlisi İsim, Ulaşım
başlık
şapka
at başlığı
maden vargel düzeni
başa sarılan şey
sonsuz, dişli, helezon dişlisi.
(otomobilde en yüksek hızı sağlayan) yüksek vites, son hız. İsim
yoğun faaliyet. İsim
avcılık malzemeleri İsim
av malzemeleri İsim
hidrolik vites düzeni
eksenleri dik (fakat kesişmeyen) konik dişli. İsim
avara dişli.
avara dişli.
en yüksek viteste
yüksek viteste
avara dişlisi
iç dişli: dişleri silindirin iç boşluğunda bulunan dişli.
iniş takımı.
iniş takımı İsim, Havacılık
avara mili dişlisi
kaldırma tertibatı
yükleme tertibatı
birinci vites
düşük vites
düşük hızlı dişli düzeni
sefer tası. İsim
konik dişli.
avara
(vites) boşta
(a) vitesten çıkmış, boşta, (b) muattal, çalışamaz durumda.
throw out of gear: dişlileri ayırmak,
vitesten çıkarmak, boşa almak.
pinyon dişli İsim, Ulaşım
gezer dişli. İsim
kremayer dişli İsim, Makine Sanayii
debriyaj dişli tertibatı
geri vites Ulaşım
motosiklet kıyafeti
halka dişli, iç tarafı dişli halka. İsim
vites boşta gitmek Fiil
(oto) alt düzen.
emniyet freni
ikinci vites
yüksek vitese takmak Fiil
hata etmek/işlemek, yanlış yapmak.
istavroz dişlisi
sonsuz, dişli, helezon dişlisi.
konik dişli
düz dişli çark.
direksiyon dişli mekanizması
direksiyon dişlisi İsim, Ulaşım
direksiyon mekanizması
güneş dişli, (dış tekerleme dişli düzeninde) merkez dişlisi.
merkez ve yıldız dişli. İsim
açıcı düzeni
sessiz kavramalı dişli düzeni
yokuşu hızlı vitesle tırmanmak Fiil
ikinci vitese atmak Fiil
vitesi boşa almak Fiil
otomobili vitese geçirmek Fiil
ayarlama düzeni
krank dişlisi
ayarlanma düzeni
kumanda tertibatı
en yüksek vites
ara mili
kapaç düzeni, valf/supap tertibatı.
en yüksek viteste
sonsuz vida dişlisi. İsim
avadanlık
dişli kolu
vites kutusu. İsim
dişli freni
dişli kutusu
vites değiştirme
bilyalı mafsal
yavaşlamak için vites küçültmek Fiil
şiddet ya da gücü azaltmak Fiil
vites küçültmek Fiil
mahruti dişli
vites kolu
hareket kolu
üretimi uyarlamak Fiil
üretimi talebe uydurmak Fiil
üretimi bir fabrikanın kapasitesine uydurmak Fiil
üretimi tesislerin kapasitesine uydurmak Fiil
vites oranı İsim, Ulaşım
dişli oranı İsim, Ulaşım
vitesi boşa alma
şaft mili
dişli mili
manevra kolu
manevra
hız değiştirme düzeni
vites kutusu kapağı
vites dişlileri İsim, Ulaşım
sözleşmelerin dolar değerini altına ayarlamak Fiil
tüketici ihtiyaçlarına uymak Fiil
dişli takımı
etkinliği artıracak şekilde donatmak Fiil
vites yükseltmek Fiil
(kendini) heyecanlı bir duruma sokmak Fiil
viteslemek Fiil
üretimi artırmak Fiil
dişli çark. İsim
sürgü tipi dişli değiştirme düzeni
iç tahvil oranı İsim, Ulaşım
vitesi boşa almak Fiil
direksiyon çubuğu
direksiyon dişli mekanizması
geminin dümen çarkı