1. İsim, Psikoloji cinsiyet
 2. İsim, Sosyoloji toplumsal cinsiyet
 3. Gramer (a) cins: eril
  (masculine), dişil
  (feminine) veya yansız
  (neuter) olma hali, (b)
  bir cinsten olan adlar topluluğu, (c) adın cinsini belirleyen ulam, ek, çekim vb.
 4. cinsiyet, erkeklik veya dişilik (mizahî olarak kullanılır).
 5. tür, cins, nevi, sınıf.
 6. (bkz: engender )
cinskırım İsim, Sosyoloji
cins kırımı İsim, Sosyoloji
cinsiyete dayalı İsim, Sosyoloji
toplumsal cinsiyete duyarlı Sıfat, Sosyoloji
dilbilgisel cins.
doğal cins: eril, dişil vb. İsim
cinsiyet ayrımcılığı İsim
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık İsim, Sosyoloji
kadın-erkek eşitliği İsim, Sosyoloji
cinsel kimlik İsim, Psikoloji
cinsiyet rolü İsim, Sosyoloji
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Özel Isim, Kurum İsimleri