gender

 1. Noun, Psychology cinsiyet
 2. Noun, Sociology toplumsal cinsiyet
 3. Grammar (a) cins: eril
  (masculine), dişil
  (feminine) veya yansız
  (neuter) olma hali, (b)
  bir cinsten olan adlar topluluğu, (c) adın cinsini belirleyen ulam, ek, çekim vb.
 4. cinsiyet, erkeklik veya dişilik (mizahî olarak kullanılır).
 5. tür, cins, nevi, sınıf.
 6. (bkz: engender )
cinsiyet uyum ameliyatı Noun, Medicine
cinsiyet uyum operasyonu Noun, Medicine
cinskırım Noun, Sociology
cins kırımı Noun, Sociology
cinsiyet uyum ameliyatı Noun, Medicine
cinsiyet uyum operasyonu Noun, Medicine
cinsiyete dayalı Noun, Sociology
toplumsal cinsiyete duyarlı Adjective, Sociology
dilbilgisel cins.
doğal cins: eril, dişil vb. Noun
cinsiyet ayrımcılığı Noun
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık Noun, Sociology
kadın-erkek eşitliği Noun, Sociology
cinsel kimlik Noun, Psychology
cinsiyet değiştirme ameliyatı Noun, Medicine
cinsiyet değiştirme operasyonu Noun, Medicine
cinsiyet rolü Noun, Sociology
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Proper Name, Organizations