general practice

(US) muhakeme usulü kanunu
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler