1. Fiil hırslanmak
  2. Fiil darılmak
  3. Fiil infiale kapılmak
  4. Fiil kafası bozulmak
  5. Fiil kafası kızmak
  6. Fiil kızgınlaşmak
  7. Fiil kızmak
  8. Fiil tersi dönmek
öfkelenmek Fiil
ayranı kabarmak (argo) Fiil