1. iyileşmek/düzelmek/şifa bulmak.
    He is getting better. The weather is getting better.
(a) üstünlük sağlamak, (b) mağlûp etmek, hakkından gelmek, (c) güçlüğü yenmek.
üstün çıkmak.
...e baskın çıkmak Fiil
...e galebe çalmak Fiil
menfaatlerine ket vurmak Fiil
birine galip gelmek Fiil
birini yenmek Fiil
birini tartışmada yenmek Fiil