get even for

  1. Fiil altında kalmamak
  2. Fiil bir şeyin altında kalmamak