get funny with

  1. (a) küstahlık/arsızlık/saygısızlık yapmak.
    Don't get funny with me! (b) aldatmaya kalkışmak.