get out of bed on the wrong side

  1. solundan/ters tarafından kalkmak.
  2. huysuz/hırçın olmak, herkesi terslemek, yatağın ters tarafından kalkmak.
    He was born on the wrong
    side of the blanket: O piç olarak doğdu.