get the hook

birini zor bir durumdan kurtarmak Fiil