get the wrong end of the stick

  1. Fiil vb yanlış anlamak
  2. Fiil söyleneni , yapılanı , vb yanlış anlamak
işe yanlış yerinden sarılmak Fiil
konuyu kökten yanlış anlamak Fiil
durumu ya da söyleneni tümüyle yanlış anlamak Fiil
tamamıyla yanlış anlamak Fiil
tamamen yanlış/ters anlamak.
yanlış anlamak, ters anlam vermek, lâfı tersinden anlamak.