1. guitar
to play air guitar Fiil, Müzik

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Eskiden dört beş, bugün ise altı ... benzer mûsikî âleti, kitara