give (lose) one's heart to

  1. gönül vermek, gönlünü kaptırmak, sevdalanmak, derin aşka/sevdaya düşmek.