give authority

birine bir şey yapma yetkisi vermek Fiil