give notice of

hasarı bildirmek Fiil
alacaklılar toplantısına çağırmak Fiil
bir patenti açıklamak Fiil
patenti ilan etmek Fiil
sual takriri vermek Fiil
bir anlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
tadilat önergesi vermek Fiil
sigorta poliçesini feshettiğini bildirmek Fiil
sigortaya hasarı bildirmek Fiil
haciz kararını bildirmek Fiil
zayi ilanı vermek Fiil
kayıp ilanı vermek Fiil
protesto ihbarında bulunmak Fiil
antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
tahvillerin geri alınacağı ihbarını yapma
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Fiil
bir şeyi resmen bildirmek Fiil
birine niyetlerini bildirmek Fiil
birine niyetlerini bildirmek Fiil
birini bir şeyden haberdar etmek Fiil