give one a few wrinkles

  1. Fiil birine bilgi vermek ya da deneyiminden söz etmek