give the game away

  1. gizli plânları açığa vurmak, sırrı ifşa etmek,
    k.d. baklayı ağzından çıkarmak.