1. Sıfat budaklı, yamrı yumru, eğri büğrü, boğumlu, kıvrık, çarpık çurpuk.
  2. Sıfat yıpranmış, nasırlı, sertleşmiş, kaba saba, mafsalları şişmiş, derisi buruşmuş (eller).
  3. Sıfat huysuz, ters, aksi.
yamru yumru
yamrulmak Fiil