1. (a) dağa/ormana kaçmak, (b)
    argo vahşileşmek, yabanileşmek.