go clean off one's head

  1. Fiil sinirleri altüst olmak
  2. Fiil aklını kaçırmak