go fly a kite!

çek arabanı! git kendi işine! çekil oradan! sen kendi işine bak!