emeklilik çekini almak için postaneye gitmek Fiil
yaz tatilini deniz kıyısında geçirmeye gitmek Fiil
...'in yardımına koşmak Fiil
kötü yola sapmak, baştan çıkmak, ahlâkı bozulmak.
He's gone bad since he got rich: Zenginleşince ahlâkı bozuldu.
çürümek Fiil
bozulmak Fiil
(Br) avukat olmak Fiil
batmak Fiil
seçime gitmek: başbakan ve kabineye güvensizlik oyu veren parlamentoyu feshederek seçim kararı almak.
kendi seçim bölgesinin oyuna başvurmak.
cehennem ol
Cehennem ol! Canın cehenneme! Yıkıl karşımdan, defol!
He has gone to the devil: Şeytana uydu/sefahate vurup mahvoldu.
mahvolmak, bozulmak, kötü yola/sefalete düşmek.
berbat olmak, düşmek, alçalmak, mahvolmak.
dünyanın öbür ucuna/cehennemin dibine gitmek.
aşırıya kaçmak Fiil
sinemaya gitmek Fiil
ileriye geçmek Fiil
cepheye gitmek Fiil
ne oldum delisi olmak Fiil
avukat olmak Fiil
sinemaya gitmek Fiil
büroya gitmek Fiil
kamuoyuna başvurmak, (siyasî) referandum yapmak.
(Br) sinemaya gitmek Fiil
tiyatroya gitmek Fiil
oylamak Fiil
oy vermeye gitmek Fiil
postaneye gitmek Fiil
yarışlara girip bahis oynamak Fiil
darağacına gitmek Fiil
terziye provaya gitmek Fiil
ölçüsünü aldırmak için terziye gitmek Fiil
abdest bozmak Fiil
dışarı çıkmak Fiil
altta kalmak, iflâs etmek.
(a) yenilmek, bozguna uğramak, ezilmek, altta kalmak, teslim olmak, (b) iflâs etmek.
savaşa gitmek Fiil
bir işi tam yapmak Fiil
sonuna kadar gitmek Fiil
yanlış kapı çalmak Fiil
büyük abdesti gelmek Fiil
masrafını birisine ödetmek, birisini masrafa sokmak, birisine yük olmak/para harcatmak.
I don't want
to put him to the expense of buying me a dinner.
en düşük fiyat verene ihale olunacaktır
! İnsanoğlunun aya gideceği kimin aklına gelirdi?
To think that he was once rich! Onun vaktiyle
zengin olduğuna bin şahit gerek.
karaborsaya düşmek Fiil
finale kalmak Fiil
plana göre hareket etmek Fiil
keşide edene rücu etmek Fiil
büronun yeknesak hayatına dönmek Fiil
son derse geri dönmek Fiil
(Br) sayfiyeye gitmek Fiil
bir aşırı uçtan ötekine geçmek Fiil
deniz kenarına bir gezintiye gitmek Fiil
dağlara gezmeye gitmek Fiil
hacca gitmek Fiil
tahtaya kalkmak Fiil
düşman tarafına geçmek Fiil
karşı tarafa geçmek Fiil
meyhaneye gitmek Fiil
usulü dairesinde işe girişmek.
istemeye istemeye işe girişmek Fiil
hatiplik kürsüsüne çıkmak Fiil
(Br) üniversiteye girmek Fiil
oldukça fazla sık dışarı çıkmak Fiil
hâkim çocuğun okula gitmesine karar verdi
cinsel münasebette bulunmak.
giysiye yakışacak bir şapka istemek Fiil