kısıtlamasız
her şey mübah
bir dereceye kadar.
mademki ondan bahsediyoruz, ona gelince.
dünyanın gidişine göre.
Haydi bakalım ! İşte başlıyorum
sağlama bağlamak Fiil
Haydi! başlıyor(uz).
(Genellikle zor veya nahoş bir işe başlarken) Ya Allah! Haydi bakalım! İşte başlıyor(um), Ne olursa olsun!
Ya herru ya merru!
I've never been on a horse before- Well, here goes! Ömrümde ata binmedim, adam sen de, ne olursa olsun (şimdi biniyorum).
benzinle çalışmak yor
elbette, besbelli, âşikâr olarak, apaçık görülüyor ki, söylemeye hacet yok ki.
It goes without saying
that our plans depend on the weather.
…iğini söylemeye gerek yok Zarf
Buna şapka çıkarılır! Cümle
Aklınla bin yaşa! Cümle
Büyüksün! Cümle
gururun sonu düşüştür
bu benim için de geçerli
Söylemeye bile gerek yok ama ...
hareket/eylem/iş başlıyor.
yasak yürürlüğe giriyor
yol önümüzden geçmek yor zaman geçtikçe
Kim o? Kim var orada?