1. (US) baştan aşağı gözden geçirme
  2. azarlama
  3. takbih
  4. tersleme
titiz inceleme
(US) birini sıkı bir şekilde sorguya çekmek Fiil
inceleme, araştırma, tahkikat, taharri. İsim
azar(lama), tevbih,
argo zılgıt.
His father gave him a real going-over for fighting with the boys. İsim
dayak, kötek, dövme,
argo ıslatma. İsim
tamir, elden geçirme. İsim