gold beater

varakçı.
altın yaprakları ayırmaya mahsus kuru kursak.