1. İsim kaytarıcı, kaytaran/yan çizen/atlatan kimse, haylaz, aylak (özellikle askerler için söylenir).
sahte altın külçe: ucuz madenden yapılıp (dolandırmak maksadıyla) dışı yaldızlanarak altına benzetilmiş tuğla biçiminde külçe. İsim
(aldatmak maksadıyla kıymetli bir şey yerine konulan) sahte cisim. İsim
atlatmak, kaytarmak, yan çizmek, hile ile işin içinden sıyrılmak, aylaklık/haylazlık yapmak, erinmek, üşenmek. Geçişsiz Fiil
dolandırmak, aldatmak. Geçişsiz Fiil