good consideration

  1. maddi değeri olmayan ve gerçek bir fedakârlığı temsil etmeyen şefkat gibi bir şey
  2. ivaz
  3. mukabil eda
  4. görgü kurallarına dayanarak verilen karşılık
  5. edim
geçerli ve uygun bir bedel karşılığında Zarf, Hukuk