pürüzsüz mülkiyet sahibi olmak Fiil
üzerinde ipotek vb haklar tesis edilmemiş tapu kaydı
memnuniyet verici tapu sicili